KERSTMORGEN

De temperatuur buiten was wel zo dat het ook wel een Paasmorgen had kunnen zijn!
De sfeer in de kerk was er ook wel naar; opgewekt en blij werd er (mee) gezongen.
Het was een goed voorbereide dienst ( wat je van Marieke Andela kunt verwachten) alles
paste goed in elkaar en sloot op elkaar aan.   De kinderen kregen eerst een mooi verhaal
te horen, waar ook alle kerkgangers van genoten  en konden toen naar de kindernevendienst.
De liederen die wij als koor zongen, sommigen in samenzang met de gemeente, kwamen goed
over en klonken blijkbaar goed want de aandacht was intens. Vooral het nieuw ingestudeerde
nummer ‘De Belofte”   klonk heel mooi.  Er werd me later zelfs gezegd dat het wel een professioneel
koor leek dat daar aan het zingen was!  Fijn voor onze dirigent, die op dat moment pianist èn solist was.
Na het zingen op 11 dec. en 24 dec. was dit de kroon op ons kerstrepertoire !   Oefening baart kunst!
 Aan het eind van de dienst was er applaus voor ons maar ook voor de organist Hans te Winkel die een
 prachtige bijdrage had met het spelen van “de drummer-boy”   Met de tekeningetjes op de beamer  werd
alles ook extra onderstreept.   Al met al: goed om  deze kerst-kerkdienst  mee te mogen maken!
En nu in het nieuwe jaar maar weer volop aan het oefenen!