KERST in het KULTURHUS

Kerstavond 24 dec. vierden we de kerstwijding in het Kulturhus samen met Muziekver. Advendo.
Deze viering zorgde  Ds. R. Bikker voor de mooie meditatie en werkten de kinderen van Basisschool "de Klimop" mee. Ze zongen enkele liedjes o.l.v. Johan Klein Nibbelink die ze ingestudeerd hadden voor de kerstviering van hun school. 
Ook zongen we allen te samen kerstliederen o.l.v. Gerben van Lochem. Piano Wessel Springer.