PINKSTERCONCERT

Zondag 8 juni 2014- 1e Pinksterdag- heeft Sursum Corda een concert in de Oude Helenakerk gegeven.

Op dit Pinksterconcert werd  "Aanwezig" het oratorium voor Pinksteren gezongen.

Het was een fijne middag en tevens het laatste concert van Johan als dirigent van ons koor.