Mijmeringen ovver "Johan 20 joar in Lintelo" door Janny Hofs

Toen Gerrit Hartemink in 1992 an gaf, ik wille d'r mee stoppen

krabden wi'j ons wal effen achter de oorne.

Ut zeuken van een ni'jen dirigent,

was bi'j ons nog neet bekent.

Op onze advertentie reageerde ene Martin Glas

moar hee leet ons bij de eerste kerstwijding

al as een baksteen zakken.

Toen kwam Men. Laaper veur ons koor stoan,

rechtop stoan, "staartje naar boven" zo begon hee iedere moandagoavend.

 

Hoo Men. Laaper ok was, wat wi'j d'r ok van vonden

hee hef ons wal deur de moeileksten periode van ons koor hen e holpen.

 

Vulle dirigenten hew an de lijn e had

en iederene zei: "neet op moandag" of "gin tied".

Tut daw Johan belden, die zei uut zo neet.

Hee zei: "Kiek eerst nog es wieter en belt dan moar is weer".

Now dat dede wi'j iedere keer.

 

Moar toen wi'j is noar een zangeroavend gingen

kwam Johan ok met zien Westendorpskoor doar binnen.

Wat hee toen an ons e zeen hef, dat wette wi'j nog steeds neet,

moar met ut volgende telefoontjen zei hee: Ik komme kieken.

 

Zo is Johan 23 aug 1993 bi'j ons begonnen

an a'w der an terugge denkt , zie wi'j um allemoalle nog zo binnen kommen.

Jong, korte broek, ...............

en ziene altied anwezige glimlach.

 

Wi'j studeerden de eerste ni'je stukken in:

   Hebe deine augen auf

   Die Forelle

   This wold

   en het Groot Halleluja

veur ons eerste concert met Johan et volgende veurjoar

samen met de Barbershop uut Wenters.

 

Een mooie 20 joar lig achter ons

een concours met 1ste pries, een zangersoavend, met of zonder beoordeling.

een dag Monnikkendam, zingen de de kerke, zieken of bejaarden huuze

en neet te vergeten onze eigen concerten, groot of klein.

Johan had steeds weer ni'je ideeen.

Zelfs de mannen hef hee in een rokkostuum e kreggen.

 

Ok ging d'r natuurlek wel is iets mis

want een verstrooide proffessor, was hee ok wal is.

Wi'j stonde in de Pol te wachten, Johan was er neet...

Wat blek, hee was an ut wark in Wenters.

Ziene agenda leet wal is te wensen oaver,

moar doar heb wi'j met leer'n leaven deur de joar'n

 

Toen Henk Jansen 80 joar werd mochte wi'j kommen zingen

moar Johan kon toen de goeie toon moar neet vinden.

Moar et leste heugt ow altied et beste.

23 Juni, zingen in ut Zeekenhuus in Deurkum.

Toen de dienst begon, haw gin dirigent.

Moar met de deest doende organist konne wi'j prima zingen.

Johan kwam net veur ut slotlied binnen.

Balen balen .....

Noa de dienst wolle helemoal gin koffie halen.

Dat hek, "zo zei'e zelf" noo neet verdient.

 

Lief en leed hebbe wi'j samen e deeld

20 joar geet vlug, as alles good geet.

Thuus kreg i'j een gezin, 2 kinder werden der geboor'n

now bunt ut tieners, doaran ku'w ok zien,

dat de tied neet stille hef e staon.

 

Prachtig vond ik altied nog,

toen wi'j is een old lied uut de kaste mosten halen.

I'j zeiden: een Geest'lek lied wud nooit old

dat ku'j steeds weer herhalen.

 

Now hi'j ow eigen bedrief,

Z.Z.P. er in de muziek.

Ok as wi'j Lied 821 in et ni'je Leedbook op sloat,

zeet wi'j: Melodie: Johan klein Nibbelink staon.

Alles mot een eerste keer wezen

wi'j hopt da'w dat in de toekomst vake mag lezen.

 

De C. van ons koor mochten wi'j samen uut  dragen

ok dank zij ow, i'j hecht daoran dezelfde weerden.

Wi'j wenst ow ut beste met gezin en bedrief

en hopt nog samen deur te kunnen goan de kommende tied.

 

20 jaor is gin jubileum jaor,

maor wi'j wollen der toch efkes bi'j stille blieven staon.

Wi'j wilt ow now een bloemetje met geven (zie foto's onder Foto-albums "Huldiging 2013")

um onze dank doarveur te onderstrepen.